Datorită bazei logistice pe care o avem la dispoziție, a personalului cu o vastă experiență în consultarea și prelucrarea arhivelor asigurăm eliberarea de certificate, copii, extrase, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, încadrarea în grupa de muncă necesare dosarului de pensionare foştilor salariaţi ai societăţilor a căror arhivă se află în pastrarea noastra, la solicitarea scrisă a acestora.

Documente necesare eliberării de adeverinţe:
– cerere
– copie act de identitate
– copie carte de muncă

Actele vor fi trimise fie prin poștă, la adresa Price Banks SRL, com. Tomești, jud. Iași, Str. Stupinelor, nr. 5A, cod 707515, fie prin fax: 0232/27.90.90
sau prin e-mail: office@arhivadepozit.ro.

După verificarea documentelor existente în arhivă se va comunica solicitantului, scris sau telefonic, tariful care trebuie achitat pentru eliberarea adeverințelor.
Tariful se va achita în contul deschis la BRD nr. RO09BRDE240SV35884932400.