În vederea eficientizării activităţii şi a reducerii spaţiului de depozitare a arhivei puteţi alege depozitarea documentelor în spaţiul nostru special amenajat conform legislaţiei în vigoare pentru depozitarea arhivei. Societatea noastră este avizată de Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Iaşi. Depozitarea se face pentru minim 12 luni, iar preţurile sunt negociabile în funcție de cantitate.

Condiţiile de depozitare asigurate în locaţiile societăţii noastre corespund Legii nr. 16/1996 şi Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente precum şi Normativului privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhive, emise de Arhivele Naţionale. S.C. PRICE BANKS S.R.L. pune la dispoziţie personal pregătit profesional pentru identificarea rapidă a documentelor solicitate şi întreaga logistică care stă la baza utilizării documentelor pentru creatorul arhivei, respectiv beneficiarul serviciului.

DepozituI de arhiva este spatiul destinat păstrării documentelor, amenajat special, avându-se în vedere criterii specifice în ceea ce privește amplasamentul, rezistența, microclimatul interior, fluxurile tehnologice, paza și protecția documentelor.

Documentele din arhivă sunt depozitate şi păstrate în depozitul construit special în acest scop, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare  şi pentru protecţia lor faţă de acţiunea agenţilor de deteriorare: praf, lumină solară, solicitări la uzura mecanică, variaţii de temperatură şi de umiditate, pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii de apă.